Go to page content, Main page, Sitemap, Main menu

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků 29.12.2009 Součástí každé přednášky je i dotazník rozdávaný mezi posluchače, jehož výsledky přiblíží následující vyhodnocení.

POZN.: Toto hodnocení je výsledkem zpracování dotazníků z přednášek v jarním semestru 2009.

Dotazník je pro nás důležitým hodnotícím kritériem, jenž používáme k získání informací o spokojenosti posluchačů s každou jednotlivou přednáškou. Vyplnění, stejně jako účast na přednášce (pokud není součástí předmětu a vyučující nestanoví jinak), je dobrovolné a anonymní.

Dotazník se zaměřuje na získání názoru posluchačů na základní 3 oblasti:

 1. téma přednášky
  1. znalosti posluchačů o tématu
  2. obecný názor na téma
 2. kvalita a rozsah informací
  1. kvalita provedení a celkové hodnocení prezentace přednášejícím
 3. zájem o další informace, přednášky, workshopy, hands-on-labs

Zajímavá čísla

 • 226 posluchačů, z toho
  • 184 si myslí, že virtualizace je budoucnost
  • 198 splnila přednáška očekávání
  • 137 říká, že virtualizace není součástí jejich výuky
  • 174 by se rádo dozvědělo více informací
  • 178 by chtělo další přednášku
 • 9 škol
 • 1 přednášející
 • 1 video záznam

POZN.: Další zajímavá čísla a výsledky plynoucí z dotazníku v níže uvedené prezentaci.

Souhrnné výsledky v grafech

Byla přednáška jasně strukturovaná?Byly poznatky uváděny v souvislostech?Celkově bych přednášku hodnotil/a jako
Do jaké míry byla pro Vás přednáška přínosná?Je podle Vás virtualizace technologie budoucnosti nebo pouze aktuální trend?Je téma virtualizace součástí vaší výuky?
Měl /a bych zájem o materiály k přednášenému tématu:Měl/a bych zájem o další přednášky na tato témata:Měl/a bych zájem o workshop, případně hands on lab na tato témata:
Měl/a jste před přednáškou již nějaké zkušenosti s virtualizací?Při přednášce byly předpokládány znalosti, které nemám.Rád bych se o tématu dozvěděl víc informací.
S jakými pocity odcházíte z přednášky?Splnila přednáška Vaše očekávání?Způsob výkladu mě zaujal.

Ukázky textových odpovědí

Otázka č. 2: Co Vás nejvíce oslovilo/zaujalo na dnešní přednášce?

- srovnání dostupných VMM - efektivita virtualizace - už mám představu, jak virtualizace vůbec funguje
- téma, které má budoucnost - green IT (několikrát) - veškeré informace o virtualizaci
- bezpečnost ve virtualizaci - cloud computing (několikrát) - aplikační virtualizace, virtualizace desktopů

Otázka č. 12: Je něco, co jste v přednášce postrádali?

- více času (několikrát) - ne (několikrát)
- nic mě nenapadá (několikrát) - více cloud computingu

Otázka č. 19: Můj komentář k přednášce:

- málo času, hodně informací - chyběl čas na přestávku
- výborný přednes - dobrá přednáška

Prezentace vyhodnocení dotazníků

Shrnutí

Jak je vidět z výše uvedených grafů reprezentujících odpovědi jednotlivých posluchačů, vnímání virtualizace je pozitivní, většina posluchačů vnímá virtualizaci jako správný směr ve vývoji IT a jako technologii budoucnosti.

Zároveň nás potěšilo, že pro většinu studentů byla naše přednáška přínosná. Navíc mají zájem o další přednášky na obdobné téma, což nás pozitivně motivuje k pořádání stejné přednášky i v tomto semestru a zároveň k přípravě dalších přednášek.

Výzvou pro nás je přednášet on-line pomocí technologií streamovaného videa i ze záznamu. Čas ukáže, zda bude i o takovouto formu přednášky zájem.

Odkazy a zdroje


POZN.: Posluchači byli v naprosté většině studenti VŠ nebo VOŠ se zaměřením na IT. Některé přednášky byly přednášeny na školách se zaměřením na ekonomii v IT, čemuž se částečně přizpůsobil i obsah přednášky (nikoli prezentace).

We use those companies technology: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

By using this website you consent to our use of cookies. More information