Go to page content, Main page, Sitemap, Main menu

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (letní semestr 2009/2010)

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (letní semestr 2009/2010) 30.9.2010 OldanyGroup se snaží doplnit a rozšířit výuku informatiky na vysokých školách aktuálními informacemi o inovativních technologiích virtualizace a cloud computingu a o jejich praktické ukázky. Pro neustálé zlepšování přednášek využíváme zpětnou vazbu posluchačů.

POZN.: Toto hodnocení je výsledkem zpracování dotazníků z přednášek v letním semestru 2009/2010. Hodnocení předchozích sérií naleznete pro letní semestr 2008/2009 zde a pro zimní semestr 2009/2010 zde.

Na základě pozitivních ohlasů z předchozích sérií přednášek na různých vysokých školách se zaměřením na informatiku jsme se rozhodli v přednáškách pokračovat a na základě reakcí posluchačů je neustále zdokonalovat a přizpůsobovat, aby si z nich studenti mohli odnést co nejjasnější představu o tom, co je to virtualizace a cloud computing a jakým způsobem tyto technologie fungují.

V letním semestru 2009/2010 jsme navštívili celkem 4 vysoké a vyšší odborné školy. Celkový počet posluchačů, kteří se zapojili do vyplnění dotazníku byl 159. Výsledky jejich názorů na téma přednášky, jejich spokojenost s kvalitou prezentace a jejich zájem o prohloubení znalostí jsme pro vás připravili v tomto článku.

Naším cílem je v rámci přednášek zvýšit povědomí o benefitech, které jak virtualizace tak cloud computing firmám i jednotlivcům přináší. Pro správné pochopení technologií je nutné získat potřebné teoretické minimum, které je součástí každé z našich přednášek. Pokud máme k dispozici v rámci krátkého vymezeného času prostor, doplňujeme tyto znalosti o praktické ukázky. I přesto, že častokrát není pro podrobné a názorné ukázání technologií čas, mají studenti možnost si virtualizaci a cloud computing vyzkoušet bezplatně sami a převést získané teoretické poznatky do praxe.

Pro virtualizaci nabízí OldanyGroup bezplatný virtualizační nástroj VMware vSphere Hypervisor (ESXi) od společnosti VMware. Tento nástroj lze získat buď od naší firmy spolu s českým návodem nebo si ho vyzkoušet na anglických stránkách VMware Go. Cloud computing poskytuje přímo OldanyGroup v projektu BeeScale. V současnosti je možné si až do 1.11.2010 bezplatně vyzkoušet Beta verzi BeeScale a získat zdarma volné kredity za účast a za aktivní testování. I po spuštění ostrého provozu po zaregistrování nabízíme na vyzkoušení cloud computingu 14 dní provozu zdarma. Podrobné informace o BeeScale jsou k dispozici v tiskové zprávě Virtuální server v cloudu.

Dotazník

Získání názoru posluchačů na základní 3 oblasti:

 1. téma přednášky

  • znalosti posluchačů o tématu
  • obecný názor na téma
 2. kvalita a rozsah informací

  • kvalita provedení a celkové hodnocení prezentace přednášejícím
 3. zájem o další informace, přednášky, workshopy, hands-on-labs

 4. zájem o výuku virtualizace v rámci studia

Zajímavá čísla

 • 159 posluchačů ze 4 škol, z toho
  • 80% si myslí, že virtualizace je budoucnost
  • 89% tvrdí, že přednáška splnila jejich očekávání
  • 53% říká, že virtualizace je součástí jejich výuky
  • 74% by se rádo dozvědělo více informací
  • 75% by chtělo další přednášku

POZN.: Další výsledky plynoucí z dotazníku naleznete v níže uvedené prezentaci.

Souhrnné výsledky v grafech

010203
040506
070809
101112
131415
161718
19

Ukázky textových odpovědí

Otázka č. 1: Co Vás nejvíce zaujalo na dnešní přednášce?

 • potenciál technologie
 • přínos virtualizace v praxi
 • informace o tom, jak a s čím začít
 • centralizovaný management IT, virtualizace aplikací
 • snadná přenositelnost OS mezi servery
 • srozumitelnost přednášených informací

Otázka č. 11: Je něco, co jste v přednášce postrádali?

 • ještě více praktických ukázek
 • málo informací o cloud computingu
 • více času, spíše cvičení
 • case study, stručné finanční náklady

Otázka č. 19: Můj komentář k přednášce:

 • Zajímavý výklad zajímavého tématu. Přednáška předčila očekávaný přínos.
 • velmi mnoho informací, které v omezeném čase přednášky nebylo možné plně vstřebat
 • zaujala mě, dobrý přednes, zajímavé podání, podává dobrý náhled na celou věc
 • moc odborné
 • Zajímavá a podnětná - pro člověka pracujícího v IT rozhodně. Více takových přednášek (i na další témata) vítáno!

Prezentace vyhodnocení dotazníků

Shrnutí

Většina studentů přednášku hodnotila jako přínosnou, zajímavou, srozumitelnou a dobře připravenou. Polovina posluchačů se setkala už dříve s virtualizací ve své standardní výuce. 72% studentů má s virtualizací zkušenosti - polovina všech posluchačů dokonce praktické. Na druhou stranu 44% posluchačů mělo při prezentaci problém s předpokládanou úrovní znalostí.

Posluchači se domnívají, že virtualizace představuje dlouhodobý trend v informatice a obecně mají zájem o další informace, materiály, přednášky a praktické workshopy. V současnosti jsme jim schopní poskytnout slidy z prezentace, které se účastnili, a nabídnout jim obě hlavní technologie na vyzkoušení v rámci VMware Go pro virtualizaci a BeeScale pro cloud computing.

Tentokrát jsme se v průzkumu zaměřili také na téma, zda by virtualizace měla být zařazena do výuky na vysokých školách. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 60% studentů by uvítalo kdyby toto téma bylo přednášeno v rámci současného předmětu v kapacitě max 3 přednášky za semestr. 50% všech posluchačů by ocenilo virtualizaci jako samostatný předmět - ten by měl zahrnovat i cvičení a být buď nepovinný nebo povinně-volitelný.

Na základě pozitivních ohlasů hodláme v přednáškách pokračovat i nadále a zakomponovat do nich více ukázek. Rádi bychom do tohoto projektu zapojili více vysokých a vyšších odborných škol a přiblížili tak virtualizaci a cloud computing jako aktuální technologie a technologie budoucnosti lidem, kteří nastupují do podnikové praxe. Stálou výzvou je pro nás přednášet také on-line pomocí technologií streamovaného videa i ze záznamu.

Odkazy a zdroje


POZN.: Posluchači byli v naprosté většině studenti VŠ nebo VOŠ se zaměřením na IT. Některé přednášky byly přednášeny na školách se zaměřením na ekonomii v IT, čemuž se částečně přizpůsobil i obsah přednášky (nikoli prezentace).

We use those companies technology: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

By using this website you consent to our use of cookies. More information