Go to page content, Main page, Sitemap, Main menu

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (podzim 2009)

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (podzim 2009) 23.3.2010 Dotazníky na kvalitu přednášky a názory posluchačů na přednášená témata tvoří nedílnou součást všech námi uskutečněných přednášek. Tentokrát tedy přinášíme informace z vyhodnocení dotazníků přednášek konaných v podzimním semestru 2009.

POZN.: Toto hodnocení je výsledkem zpracování dotazníků z přednášek v podzimním semestru 2009. Hodnocení předchozí série jaro 2009..

Jak ukázala první série přednášek konaná na jaře 2009, virtualizace je rozhodně téma, které studenty zajímá a i přesto, že už o ní někdy slyšeli, rozsah znalostí, které mají je až na výjimky velmi malý. S ohledem na zájem, jak o samotnou přednášku, tak především o dané technologie (virtualizace a cloud computing) ze strany studentů i škol samotných, jsme se rozhodli pokračovat v těchto přednáškách jak na školách, kde ještě uskutečněna nebyla, tak tam, kde jsme již přednášeli pro dřívější ročník.

Vzhledem k dynamičnosti oboru a tempu, jakým technologie virtualizace postupují dopředu, je třeba také obměňovat některé části prezentace a proto se i studenti, kteří byli na přednášce v předchozím semestru mohou dozvědět něco nového.

S ohledem na to, že v současné době je v běhu již 3. série těchto přednášek a máme dostatek relevantních dat z dotazníků od studentů, víme, že by bylo vhodné samotnou přednášku rozdělit na 2-3 části, abychom byli schopni více přiblížit témata studentům, protože rozsah informací a to i pro základní charakteristiku témat je tak veliký, že v časech pro přednášku určených není možné dosáhnout uspokojivého výkladu a vstřebání informací studenty.

Rozhodli jsme se proto, že v letošním ročníku a společně s Institutem Informatiky Vyšší Odbornou Školou uspořádáme 3 přednášky na dané téma a na základě zpětné vazby od studentů se pokusíme buď v rozsahu samostaného předmětu nebo alespoň v rámci předmětu již existujícího, zařadit virtualizace do běžné výuky.

Dotazník

Získání názoru posluchačů na základní 3 oblasti:

 1. téma přednášky
  1. znalosti posluchačů o tématu
  2. obecný názor na téma
 2. kvalita a rozsah informací
  1. kvalita provedení a celkové hodnocení prezentace přednášejícím
 3. zájem o další informace, přednášky, workshopy, hands-on-labs

Zajímavá čísla

 • 99 posluchačů ze 4 škol, z toho
  • 81% si myslí, že virtualizace je budoucnost
  • 91% splnila přednáška očekávání
  • 68% by se rádo dozvědělo více informací
  • 68% by chtělo další přednášku

POZN.: Další výsledky plynoucí z dotazníku v níže uvedené prezentaci.

Souhrnné výsledky v grafech

Byla přednáška jasně strukturovaná?Byly poznatky uváděny v souvislostech?Celkově bych přednášku hodnotil/a jako
Do jaké míry byla pro Vás přednáška přínosná?Je podle Vás virtualizace technologie budoucnosti nebo pouze aktuální trend?Je téma virtualizace součástí vaší výuky?
Měl /a bych zájem o materiály k přednášenému tématu:Měl/a bych zájem o další přednášky na tato témata:Měl/a bych zájem o workshop, případně hands on lab na tato témata:
Měl/a jste před přednáškou již nějaké zkušenosti s virtualizací?Při přednášce byly předpokládány znalosti, které nemám.Rád bych se o tématu dozvěděl víc informací.
S jakými pocity odcházíte z přednášky?Splnila přednáška Vaše očekávání?Způsob výkladu mě zaujal.

Ukázky textových odpovědí

Otázka č. 2: Co Vás nejvíce oslovilo/zaujalo na dnešní přednášce?

Otázka č. 12: Je něco, co jste v přednášce postrádali?

 • více cloud computingu
 • více času
 • praktickou ukázku

Otázka č. 19: Můj komentář k přednášce:

 • Přednáška mi osvětlila pojem virtualizace. A také pohled virtualizace v rámci podniku.
 • přínosné
 • velmi dobré, aktuální problematika, detailní vysvětlení, příklady
 • Byla přínosná a sloužila jako dobrý úvod do problematiky.
 • Škoda byla, že nešly videa; Chtělo by to třeba ukázky jednoduché, pro větší pochopení, jak to v praxi funguje.
 • lépe si rozložit čas na přednášku

Prezentace vyhodnocení dotazníků

Shrnutí

Těší nás zájem z řad studentů i škol o přednášená témata a danou problematiku. Ukazuje to na to, že inovativní technologie jsou oblíbené a zajímavé. Jsme také rádi, že nám studenti poskytují zpětnou vazbu na jednotlivé přednášky a umožňují nám tak zlepšit jejich úroveň a upravit případně jak prezentaci, tak výklad, aby se k nim dostalo co nejvíce relevantních informací.

Čas prokázal, že doba vyhrazená pro tuto úvodní přednášku je s ohledem na rozsah dané problematiky krátká a proto se s jednotlivými školami snažíme pracovat na rozšiřování formou rozdělení jedné přednášky do více částí, abychom mohli přinést více informací a také měli čas na praktické ukázky a názorné příklady.

Stálou výzvou je pro nás přednášet on-line pomocí technologií streamovaného videa i ze záznamu.

Odkazy a zdroje


POZN.: Posluchači byli v naprosté většině studenti VŠ nebo VOŠ se zaměřením na IT. Některé přednášky byly přednášeny na školách se zaměřením na ekonomii v IT, čemuž se částečně přizpůsobil i obsah přednášky (nikoli prezentace).

We use those companies technology: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

By using this website you consent to our use of cookies. More information